Over het Orgelfestival

Algemene informatie

Het festival werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht op initiatief van de Gemeente Haarlem om het Müller-orgel bij het Holland Festival te betrekken. In 1951 vond de eerste editie van het Internationaal Orgelimprovisatieconcours plaats. In 1955 werd de Zomeracademie voor Organisten toegevoegd aan het festival. Sinds 1986 is het festival een tweejaarlijks evenement, dat altijd in de tweede helft van de maand juli plaatsvindt. In 2022 zal de 54ste editie plaatsvinden, en bestaat het Festival 71 jaar.

Het Internationaal Orgelfestival Haarlem wordt georganiseerd door de Stichting Internationaal Orgelconcours.

Bestuur:
mr. Rein van der Kluit (voorzitter), Nico Verloop RA (penningmeester), dr. Laura van der Wijden (secretaris), mr. Adriaan Helmig en Luc Ponet (leden)

Ere-bestuurslid
Prof. Dr. Christoph Wolff

Artistieke Raad:
Peter Adriaansz, Liesbeth den Boer, Leo van Doeselaar, Jan Hage, Dirk Luijmes, Ansgar Wallenhorst en Peter Ouwerkerk (voorzitter)

General Manager en producent:
Peter Ouwerkerk namens OpenOor

Fondsenwerving
Caecilia van Stigt (www.caeciliavanstigt.nl)

Marketingcommunicatie

STartPR Haarlem (https://startpr.nl)

Stichting Internationaal Orgelconcours is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nr 41223348

Culturele ANBI 
Het festival bezit sinds 2017 de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI). Klik hier voor alle ANBI-gerelateerde documenten.

Het festival is lid van concourswijzer.nl

Het festival wordt structureel financieel ondersteund door de gemeente Haarlem.

Bankrekening:
IBAN NL77 INGB 0670 9604 38
BIC INGBNL2A

Rekeninghouder: Stichting Internationaal Orgelconcours

KvK: 41223348

BTW: NL0027.83.873.B.01